http://illuminaut.dk/wp-content/uploads/2015/12/solveig-i-kar-3.jpg

Velfærdsteknologi

Brugen af velfærdsteknologi stiger støt i disse år. Formålet er ofte opdelt i den såkaldte tredobbelt bundlinje. Udover at spare ressourcer, er det også et formål at gøre handicappede og svage ældre mere selvhjulpne og derved øge deres livskvalitet, og endelig kan det også være en del af det samlede formål at skabe ny forretning på området.

 

Det nok væsentligste fokus er dog på at teknologien kan hjælpe plejepersonalet til både at yde bedre service, men også til at undgå at de bliver nedslidte og skadede.

 

Velfærdsteknologi dækker over en lang række produkter og teknologiske løsninger. Det kan være alt lige fra robotstøvsugere, hospitalssenge og løfteteknologi over sociale robotter og pacemakere til digitale løsninger såsom telemedicin, der kan tilbyde både distribueret genoptræning og omsorg i eget hjem. Ikke mindst gennem anvendelse af den nyeste viden inden for spildesign, hvor Danmark faktisk er i med i den absolutte front.

 

Udviklingen af velfærdsteknologi har fart på og hvert år kommer nye og innovative produkter og løsninger til. I Danmark har vi en stærk tradition for at udvikle og teste velfærdsteknologier i scenarier, der ligner dem produkterne vil møde i den virkelige verden. Dette inkluderer test med slutbrugere, der inddrager deres konklusioner og ønsker til produktet.

 

Til asiatiske virksomheder tilbyder Illuminaut ydelser som fx slutbrugertest for at afdække potentiale, og Usability test, der har til formål at sikre produktets gap-fit i forhold til det område det skal anvendes inden for. Endelig har vi også erfaring med at gennemføre klinisk afprøvning for at sikre at der er evidens bag det man hævder teknologien kan. I alt tre kraftfulde værktøjer til at klarlægge de behov virksomhedernes produkter skal dække for at få succes på det europæiske marked.

 

Til europæiske virksomheder tilbyder Illuminaut ydelser som salgbarhedsvurdering af produkter og produktideer samt inspirationsrejser, der giver virksomhederne mulighed for at få en faglig funderet ide om hvordan deres produkt vil klare sig på det asiatiske marked og kan inspirere til udvikling af nye produkter. Vi udfører også markedsanalyser for velfærdsteknologiske og medicinske produkter på det japanske marked, ligesom vi tilbyder at ’scoute’ efter nye produkter til jeres portefølje.

 

Et godt sted at starte er at benytte vores abonnementsordning, hvor I som virksomhed kan få adgang til løbende opdateringer på de områder, der netop er relevante for jer, og hvor vi varetager jeres interesser på vores hyppige rejser i Japan.

 

Illuminaut har stor indsigt i forretningsudvikling mellem europæiske og asiatiske virksomheder inden for velfærdsteknologi, og kan guide jeres virksomhed til den bedst muligt tilgang til udvikling af produkter og indgang på markedet.

 

Ring eller skriv for at høre mere.

Illuminaut | CVR nummer: 33211600 | Bredgade 113, 5492 Vissenbjerg - Danmark | Telefon: +45 2392 8855 | info@illuminaut.dk